First Name Surname Six’s
Baz Curtis 4
Simon Roberts 3
Simon Jackson 1
Richard Robertson 1
Jamie Warren 1
Martin Seale 1